fbpx

Wilma Kodinsisustus verkkoaplavelun tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Wilma Kodinsisutus Oy, y-tunnus 1962502-7
Keskitie 5
44500 Viitasaari
Finland

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Malla Närhisalo
wilma@kodinsisustus.inet.fi
puh. +358504488515

REKISTERIN NIMI

Wilma Kodinsisutus Oy:n asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin tarkoitus on Wilma Kodinsisutus Oy:n tarjouspyyntö verkkopalvelun wilmakodinsisustus.fi asiakkuuden hallinta. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin, palveluiden ja tuotteiden toimittamiseen ja tuotevalikoiman kehittämiseen, laskutukseen sekä asiakkaille tiedottamiseen. Tietoja voidaan käyttää asiakkaan suostumuksella myös markkinointiin, mainontaan, suoramarkkinointiin ja mainonnan kohdistamiseen asiakkaalle. Asiakas voi kieltää suoramarkkinoinnin.

Wilma Kodinsisutus Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen hoitamiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään Wilma Kodinsisutus Oy:n verkkopalvelun wilmakodinsisustus.fi asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

REKISTERIN SISÄLTÖ

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot
 • SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

  Asiakkaan antamat tiedot. Lisäksi käytetään julkisia tietolähteitä kuten Suomen Postin ja Väestörekisterikeskuksen osoitepalvelua

  TIETOJEN LUOVUTUS JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

  Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti Wilma Kodinsisutus Oy:n ulkopuolelle tai EU:n ulkopuolelle.

  REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

  Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Wilma Kodinsisutus Oy:n myöntämää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Asiaton pääsy rekisteriin on estetty tehokkaalla fyysisellä ja teknisellä suojauksella.

  TARKASTUSOIKEUS

  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilötietolain mukaisella tavalla hänestä säilytettävät tiedot. Tiedot saa rekisteristä kerran vuodessa maksutta kirjallisella Wilma Kodinsisutus Oy:n toimistoon toimitetulla pyynnöllä. Pyyntö tulee suorittaa Wilma Kodinsisutus Oy:n toimistoon toimitetulla kirjallisella pyynnöllä. Pyynnön tulee sisältää pyynnön suorittajan yksilöintitiedot sekä pyynnön tekijän omakätinen allekirjoitus. Pyynnön käsittelyn jälkeen tiedot toimitetaan erikseen sovitulla tavalla.

  OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee suorittaa Wilma Kodinsisutus Oy:n toimistoon toimitetulla kirjallisella pyynnöllä. Pyynnön tulee sisältää pyynnön suorittajan yksilöintitiedot sekä pyynnön tekijän omakätinen allekirjoitus.

  MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietoja käyttäminen markkinointiin, mainontaan, suoramarkkinointiin ja mainonnan kohdistamiseen asiakkaalle. Wilma Kodinsisutus Oy:n lähettämän uutiskirjeen voi peruuttaa sähköpostin lopussa olevasta peruutuslinkistä.

Ota yhteyttä Wilma vastaa