fbpx

Wilma Kodinsisustus tarjouspyyntö varkkopalvelun toimitusehdot

 1. YLEISET EHDOT
  Nämä yleiset toimitusehdot sisältävät Wilma Kodinsisustus-tuotekatalogi (Verkkopalvelua) koskevat toimitus- ja sopimusehdot.
 2. PALVELU, TARJOUSPYYNTÖ JA SOPIMUKSEN SYNTY
  Tarjouspyyntökatalogi on tarkoitettu yrityksille ja yksityishenkilöille. Tuotteiden hinnat eivät sisällä voimassa olevaa arvonlisäveroa (hinnat: alv 0%). Kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero ilmoitetaan asiakkaalle toimitetussa tarjouksessa. Wilma Kodinsisustus pitämä asiakasrekisteri on luottamuksellinen. Tietoja ei luovuteta eteenpäin muille. Tarjouspyynnön yhteydessä tilaajan on ilmoitettava nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Asiakkaan tekemä tarjouspyyntö ei ole sitova, eikä velvoita tilauksen tekemiseen. Tarjouspyynnön jälkeen asiakkaalle toimitetaan sähköpostitse virallinen tarjous, jonka pohjalta asiakas voi tehdä tilauksen. Toimittajan tarjouksesta syntyy sopimus vasta, kun asiakas on hyväksynyt tämän tarjouksen kirjallisesti tai sähköpostitse, ja toimittaja vahvistaa tilauksen tilaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Tällöin asiakas on sitoutunut tilaukseen. Tarjouspyyntökatalogista ei voi tehdä suoraan tilauksia.
 3. PALVELUNTARJOAJA JA TUOTEKATALOGIN YLLÄPITÄJÄ
  Wilmakodinsisustus.fi-tuotekatalogin ylläpitäjä on Wilma Kodinsisutus Oy (Palveluntarjoaja), y-tunnus 1962502-7.
 4. PALVELUN KÄYTTÄJÄ
  Palvelun käyttäjää kutsutaan Asiakkaaksi riippumatta siitä, rekisteröityykö Asiakas palveluun. Palvelua voi käyttää myös ilman rekisteröintiä, mutta tarjouspyynnön yhteydessä vaadimme Asiakkaalta tietoja tarjouksen toimittamista varten. Nämä toimitusehdot koskevat kaikkia Asiakkaita, olivat ne yritys-, yhteisö- tai kuluttaja-asiakkaita. Asiakastietojen käsittelystä on kerrottu tarkemmin Tietosuojaselosteessa
 5. PERUUTUS, PALAUTTAMINEN JA PURKU
  Asiakkaalla ei ole peruutusoikeutta, kun sopimus on syntynyt. Asiakkaalla ei ole palautusoikeutta. Toimittajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, mikäli asiakas hakeutuu yrityssaneeraukseen tai tilaajaa haetaan konkurssiin tai tilaaja muutoin todetaan varattomaksi. Toimittajalla on myös oikeus purkaa sopimus, mikäli asiakas ei maksa vaadittua ennakkomaksua eräpäivään mennessä. Purkaminen tapahtuu toimittajan kirjallisella ilmoituksella.
 6. VIRHEVASTUU
  Tuotteessa on virhe, ellei tavara vastaa sitä, mitä sopimuksessa on sovittu. Virhevastuu ei kata normaalia kulumista, eikä asiakkaan tai kolmannen osapuolen toiminnasta aiheutuvaa vahinkoa. Asiakkaan on ilmoitettava piilevästä virheestä toimittajalle 3 työpäivän kuluessa sen havaitsemisesta. Toimittajan virhevastuu on 3 kuukautta tuotteen luovutuksesta. Toimittajalla on virheen johdosta oikeus toimittaa tavara uudestaan tai korjata virhe tai toimittajan harkinnan mukaan palauttaa tuotteesta maksettu hinta asiakkaalle. Tässä lueteltu virhevastuu on ainoa seuraamus tuotteessa olleesta virheestä.
 7. YLIVOIMAINEN ESTE
  Toimittaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos se kohtaa ylivoimaisen esteen, jota se ei voi kohtuudella voittaa. Toimittaja ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle ylivoimaisen esteen kohdalla asiakkaalle aiheutuvaa vahinkoa tai kustannuksia, ja on oikeutettu purkamaan sopimuksen.
 8. MUUTOKSET
  Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä ehtoja yksipuolisesti. Käyttäjä hyväksyy palvelun kulloinkin voimassaolevat ehdot käyttäessään palvelua. Sopimusta voidaan muuttaa vain osapuolten välisellä kirjallisella sopimuksella.
 9. REKLAMAATIO JA RIITOJEN RATKAISU
  Asiakas on velvollinen tarkastamaan tuotteen vastaanotettaessa. Reklamaatio on esitettävä 8 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Reklamaatio on tehtävä kirjallisesti. Toimittajan ja asiakkaan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei neuvottelut johda sovintoon, sopimukseen liittyvät riitaisuudet ratkaistaan toimittajan kotipaikan käräjäoikeudessa tai asiakkaan kotipaikan käräjäoikeudessa. Mikäli asiakkaan kotipaikka ei ole Suomessa, riitaisuudet käsitellään toimittajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Ota yhteyttä Wilma vastaa